Dr Eret Jaanson

MANUAALTERAAPIA ÜKS VÕIMALIK TEE PARANEMISENI

"Tunnistan, et Allan Oolo nime kuulsin esmakordselt alles Robby Williamsi kontserdi ajal. Tänaseks olen tutvunud tema tööga kliinikus ja Allan Oolo puhul meeldib mulle tema tervikpildi vaatamise oskus ning see, et ta kasutab erinevaid metoodikaid. Mulle on sümpaatne tema tõsine suhtumine töösse ja siiras soov patsiente aidata . Perearstina pean olema oma patsientidele teejuhiks praktiliselt kõigi tervisemurede korral, minu juurde jõuab väga erinevate muredega inimesi sealhulgas väga suur hulk inimesi luu-liigeskonna kaebustega. Esimene kogemus dr Oolole suunatud noore naispatsiendiga oli mul sellel kevadel, kui tuli otsustada, kas teostada kirurgiline ravi radikulopaatia (seljanärvi pitsumine) tõttu või saab aidata inimest mitteoperatiivselt. Tegemist oli tõsise närvikahjustusega kus patsiendi parem labajalg ei töötanud. Tänaseks on patsient tänu dr Oolo kompleksravile praktiliselt tervenenud. Eestis on perearstil tänu nii inim- kui rahalise ressursi piiratuse tõttu väga keerukas leida patsiendi jaoks parimat tervenemise teed, taastusravi sealhulgas manualateraapia protseduurid on patsiendile tasulised, ka dr Oolo puhul võib jääda patsiendi jaoks kättesaamatuks teenuse hind. Kuid mõeldes enda jaoks läbi prioriteedid, mida peame elus oluliseks, kas olla töövõimetu ja elada valu ja liikumispiiratusega või teha väljaminek oma tervise ja kvaliteetse elu heaks, teha koostööd tarkade spetsialistidega, panustada ise, siis selles osas on meil Eesti patsiendil veel pikk arengutee ees. Tuleb varasemast mõttemallist, et meditsiin on tausta ja ilma patsiendi omavastusteta, lihtsalt edasi liikuda. Dr Oolo ravimetoodikaga tutvumise järgselt tean, et võin suunata ühe võimaliku teena oma patsiente tema juurde ravile."
Füsioterapeut Lauri Rannama

Dr OOLO ON OLNUD ÕPETAJANA INNUSTAV JA INSPIREERIV

"Allan Oolo on positiivne ja inspireeriv inimene, väga hea oma ala professionaal ja suur spetsialist. Õpetajana on ta olnud väga põhjalik ja innustav. Ta otsib alati võimalusi ja paremaid viise, kuidas inimesi aidata. Teda ei saa kindlasti defineerida vaid kiropraktikuks, sest ta on end täiendanud mitmetel erialadel. Rõõm on näha, et ta vaimustub inimeste aitamisest ja täieneb seeläbi pidevalt ka ise."