patsient
 

 

 

 

  Patsiendi rahulolu-uuring

  Armas patsient, Teie arvamus on meile oluline!
  Soovime Teie abiga oma teenust parandada ja kujundada Teile meeldivamaks. Oleme Teile väga tänulikud kui leiate mõne minuti aega, et avaldada oma arvamust meie patsiendi rahulolu-uuringu küsitluse kaudu. Küsitluse täitmiseks kulub ligikaudu 5 minutit.
  Küsitluste käigus kogutud andmed ja arvamused on täiesti anonüümsed.
  Kõik väljad on kohustuslikud.


  Palun hinnake (1 - väga halb, 2 - halb, 3 - rahuldav, 4 - hea, 5 - väga hea):

  Kuidas jäite rahule meie kliiniku külastusega üldiselt?
  12345

  Kuidas olete rahul kliiniku asukoha ja ligipääsetavusega?
  12345

  Kuidas hindate klienditeenindust kliinikus?
  12345

  Kuidas hindate meditsiinilist teenust kliinikus?
  12345

  Kuidas hindate kliiniku ruume?
  12345

  Kas saite oma terviseprobleemile abi?
     Jah     Ei     Ravi kestab     Ei ole ravi alustanud


  Kui Te ei soovi tekstivälju täita, siis palun võite sinna panna kriipsu.

  Palun kirjeldage üldmuljet paari sõnaga:

  Millele peaksime tähelepanu pöörama, millega Te rahule ei jäänud? Mida soovitate muuta?

  Kas oli midagi, millega jäite eriti rahule ja soovite positiivsena esile tõsta?

   

   
  Räägi oma lugu – jaga ka oma kogemust ja ravitulemusi meie kliinikus!